Wick Trimmer กรรไกรตัดไส้เทียน

฿285.00

Wick Trimmer

กรรไกรตัดไส้เทียน

.

.

ปกติของการใช้เทียนหอม ควรจะต้องมีการเล็มไส้เทียนให้ยาวไม่เกิน 1 ซม. ตลอดเวลา เพื่อที่จะรักษาเทียนให้คงคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การจะเล็มไส้เทียนให้สะดวกยิ่งขึ้นควรจะใช้กรรไกรสำหรับเล็มไส้เทียนโดยเฉพาะเเละมีความคมที่จะตัดไส้เทียนให้ขาดโดยไม่ทำให้ไส้เทียนเสียรูปทรง และการจะใช้กรรไกรธรรมดาทั่วไปก็จะตัดไส้เทียนได้ลำบาก และไส้เทียนก็จะตกลงไปในหน้าเทียนทำให้ยากต่อการใช้งาน

 

วิธีใช้

  1. ใช้สำหรับเล็มไส้เทียน

 

ข้อควรระวัง

  1. เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

.

.

18 in stock