นโยบายจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันจัทร์-วันเสาร์ วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(tracking number)  บริษัทฯที่บริการจัดส่งสินค้า ทางช่องทางที่ท่านได้ระบุ 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ส่งบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 2-3 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number)ที่ทางร้านส่งให้ว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงในเขตที่ท่าน แจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยบริการจัดส่งสินค้าเฉพาะเขตกรุงเทพฯด้วยรถฯของบริษัทฯ ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย.

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นสินค้าที่ถูกส่งผ่าน บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน และบริษัทฯดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวสินค้าและค่าจัดส่งในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง