Terrazzo Tray Modern Colorful ถาดวางอเนกประสงค์

฿255.00

ถาดวางอเนกประสงค์

.

.

วิธีใช้

  1. นำมาใช้วางเทียนหอม Diffuser และ Room Spray
  2. วางกรรไกรตัดไส้เทียน
  3. วางเครื่องประดับอื่นๆ
  4. รองแก้วน้ำ
  5. พร็อพถ่ายรูป

 

ข้อควรระวัง

  1. เก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

.

.

20 in stock