กลิ่นได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงของคนรักหนังสือ ห้องสมุดที่มีลักษณะเฉพาะตัว กลิ่นของกระดาษหอม ๆ ที่จะทำให้คุณได้อยู่ท่ามกลางภวังค์ของ ความเงียบสงบ และความผ่อนคลาย ความอบอุ่น ที่จะทำให้คุณได้บรรยากาศที่มีสมาธิ  กลิ่นนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิ กับการอ่านหนังสือ เป็นความรู้สึกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับใครสักคนที่คนอยากอยู่ด้วยทั้งคืน และได้บทสนทนาดี ๆ จนถึงรุ่งเช้า

Blend: Night at the Library 

Lavender, Teak Wood, Oakmoss, Juniper, Night Blooming Jasmine

Top Note : Night Blooming Jasmine
Middle Note: Juniper, Lavender
Base Note: Teak Wood, Oakmoss

Purpose : Sensation of mystery of paper and ink.