ชัยชนะนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่กลิ่นกลายเป็นตัวช่วยที่ทำให้ ตื่นตัวกระปรีกระเปร่าและกลายเป็นแรงบันดาลใจจากความทุ่มเทหยาดเหงื่อ ไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายถ้าไม่ลงแรง กลิ่นแห่งชัยชนะ ที่จะทำให้คุณได้รับความมั่นใจในการทำงานที่ยากและท้าทายให้ประประสบความสำเร็จ

Blend: Lucky in Game 

Blue Lotus, Iris, Orange, Amber, White Orchid

Top Note : Orange, White Orchid
Middle Note: Blue Lotus, Iris
Base Note: Amber

Purpose : Encourage your day for successful in everything