เพราะ เราเชื่อ ว่าความศรัทธาอันเป็นบ่อเกิดสรรพสิ่ง กลิ่นของธูป กำยาน และส่วนผสมของ กลิ่นไม้กฤษณะ กลิ่นไม้หอม ยางไม้  และ ไม้จันทร์ จะทำให้คุณได้รู้สึกถึงความสงบ มีสมาธิ สัมผัสถึงความสุขอันประเสริฐทั้งหลาย ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจในการผ่านอุปสรรคใดๆไปได้

 

Blend:  Holy Blessing
Incense, Cedar, Agarwood, Oud, Frankincense, Sandalwood


Top Note : Frankincense, Incense
Middle Note: Cedar, Agarwood
Base Note: Oud, Sandalwood

Purpose : Worship of Holy Spirit.