Monthly Archives: September 2022

กลิ่นหอม “เอกลักษณ์” ที่เป็นตัวคุณ จากการทดสอบ MBTI

ช่วงนี้กระแส MBTI หรือ แบบทดสอบบุคคลิกภาพ กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง โดย MBTI นั้นจะเป็นแบบสอบถามที่เป็นตัวกำหนดว่าเรามีบุคลิกภาพแบบไหนผ่านการตอบคำถาม โดยจะมีทั้งหมด 16 บุคลิกภาพ ซึ่งกลิ่นนั้นก็สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของคุณได้เช่นกัน สามารถทำแบบสอบถามได้ที่ 16 Personalities เลย เพื่อดูว่าบุคลิกคุณเป็นแบบไหน วันนี้เราจะมาดูกันว่าบุคลิกภาพของคุณเหมาะกับกลิ่นหอมแบบไหน ESTJ ผู้บริหาร :  กลิ่นของความสดชื่น : คุณเป็นคนมีเหตุผลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว แต่บางทีการตัดสินใจอันรวดเร็วของคุณ อาจทำให้คุณเหนื่อยกับการใช้ความคิด กลิ่นของความสดชื่นจึงเเป็นตัวเลือกที่ดีในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของคุณให้กลับมาสดใสอีกครั้ง ISTJ นักคำนวณ : กลิ่นไม้แห้งและเมล็ดกาแฟ : กลิ่นของดอกไม้อาจจะไม่เหมาะกับคุณที่เป็นคนทำงานหนัก กลิ่นไม้แห้งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ กับกลิ่นไม้เข้ม ๆ ที่หนักแน่น และกลิ่นของเมล็ดกาแฟหอมหวน ยิ่งทำให้คุณเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปอีก ESFJ ผู้ให้คำปรึกษา :  กลิ่นดอกไม้อ่อนๆ : กลิ่นหอมอ่อน ๆ จากดอกไม้จะทำให้คุณดูเป็นกันเองมากขึ้นในสายตาของคนรอบข้าง และคุณมักจะเป็นคนที่มอบความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นเสมอ กลิ่นนี้จะทำให้คุณและคนรอบข้างคลายความเครียดได้อย่างดี ISFJ ผู้ตั้งรับ : กลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ : คุณเป็นคนที่แน่วแน่ […]